Telf. 971856000
iessantamargalida@educaib.eu

Fons social europeu

Oferta educativa ESO

1r ESO 2n ESO 3r ESO 4t ESO-Ens. acadèmics per a la iniciació al batxillerat
4t ESO-Ens. aplicats per a la iniciació a la FP
Llengua i literatura catalana (3 h) Llengua i literatura catalana (3h) Llengua i literatura catalana (3h) Llengua i literatura catalana (3,5h) Llengua i literatura catalana (3,5h)
Llengua i literatura castellana (3h) Llengua i literatura castellana (3h)   Llengua i literatura castellana (3h) Llengua i literatura castellana (3h)   Llengua i literatura castellana (3,5h)
Anglès (3h) Anglès (3h) Anglès (3h) Anglès (3h) Anglès (3h)
Matemàtiques (3h) Matemàtiques (4h) Matemàtiques orientades als ens. acad. o aplicats (4h) Matemàtiques orient. als ens. acadèmics (4h) Matemàtiques orient. als ens. aplicats (4h)
Geografia i història (3h) Geografia i història (3h) Geografia i història (3h) Geografia i història (3h) Geografia i història (3h)
Biologia i Geologia (3h) Eduació física (2h) Biologia i Geologia (2h) Eduació física (2h) Eduació física (2h)
Eduació física (2h) Física i química (3h) Eduació física (2h) Religió/Valors ètics (1h) Religió/Valors ètics (1h) 
Eduació plàstica I (3h) Tecnologia I (3h) Física i química (2h) Tutoria (1h) Tutoria (1h) 
Música (3h) Tutoria (1h) Tecnologia II (2h) Triau dues matèries d'opció:  Triau dues matèries d'opció: 
Tutoria (1h) Hores de lliure disposició (2h) Tutoria (1h)

Biologia i Geologia

Economia

Ciències aplicades a l'activitat professional

 

Religió/Valors ètics (1h)

Religió/Valors ètics (1h)

Religió/Valors ètics (1h)

 Física i química

Llatí

 Iniciació a l'activitat emprenedora i empresarial
Hores de lliure disposició (2h)

Triau-ne una d'específica (2h):

Hores de lliure disposició (2h) Triau una matèria específica de les següents:  Tecnologia
 

EPV II

Música II

Alemany 

Triau-ne una d'específica (2h):

 Ars escèniques i dansa

Cultura científica

Triau una matèria específica de les següents:
   

Alemany

Cultura clàssica

Cultura clàssica

EP visual i audiovisual

Ars escèniques i dansa

Cultura científica

 
   

EPV II

Iniciació a l'activitat emprenedora i empresarial

Música II

Filosofia

Música

Alemany

Tecnologies de la informació i la comunicació

Cultura clàssica

EP visual i audiovisual

Filosofia

Música

Alemany

Tecnologies de la informació i la comunicació