Telf. 971856000
iessantamargalida@educaib.eu

Fons social europeu

Oferta educativa Batxillerat

1r Batxillerat 2n batxillerat
Modalitat de ciències
Modalitat d'humanitats i ciències socials
Modalitat de ciències Modalitat d'humanitats i ciències socials

 Filosofia (3h)

 Filosofia (3h) Història d'Espanya (3h)  Història d'Espanya (3h)
 Llengua castellana i literatura I (2.5h)  Llengua castellana i literatura I (2.5h) Llengua castellana i literatura II (3h)  Llengua castellana i literatura II (3h)
 Llengua catalana i literatura I (2.5h)  Llengua catalana i literatura I (2.5h) Llengua catalana i literatura II (3h) Llengua catalana i literatura II (3h)
 Anglès (3h) Anglès (3h) Anglès II (3h)  Anglès II(3h)
 Educació física (2h) Educació física (2h) Història de la filosofia(3h) Història de la filosofia(3h)
 Matemàtiques I (4h)

Matemàtiques aplicades CSI (4h)

Llatí I

Matemàtiques II(4h)

 Matemàtiques aplicades CSII            (4h)

 Llatí II

Biologia i geologia

Dibuix tècnic I        (4h+4h, cursar-ne dues)

Física i Química

Economia

Història del món contemporani

Grec I        (4h+4h, cursar-ne dues)

Literatura universal

Biologia

Dibuix tècnic II

Física

Geologia(4h+4h, cursar-ne dues)

Química

Economia de l'empresa

Geografia

Grec II (4h+4h, cursar-ne dues)

Història de l'art

Tutoria (1h)

Tutoria (1h)  Tutoria (1h)  Tutoria (1h)

Matèries específiques (cursar-ne dues, 3h)

 Anàlisi musical I, Antomia aplicada, Cultura cièntifica, Dibuix artístic I, Llenguatge i pràctica musical, Religió, Alemany I, Tecnologia Industrial I, Tecnologies de la informació i la comunicació I, Volum Matèries específiques (cursar una , 4h) Alemany, Ciències de la terra i el medi ambient, Fonaments d'administració i gestió, Tecnologia Industrial II, TIC II,  Anàlisi musical II, Dibuix artístic II, Història de la música i la dansa, Imatge i so, Psicologia, Tècniques d'expressió graficoplàstica